โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปสไปรูลินาเป็นเครื่องสำอาง