ผลิตภัณฑ์สบู่

บริษัท เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เรารับสร้างสบู่ เน้นการคิดค้น วิจัย พัฒนาสูตร โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและลูกค้าสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคิดค้นสูตรได้อีกด้วยรวมถึงกำหนดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตามปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำและการดําเนินงานทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าคาดการณ์ ในส่วนผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญกับการทำความสะอาด ไม่ละคายเคืองผิว ผิวเเลดูกระจ่างใส่ ลดการเกิดสิว ฯลฯ พร้อมออกแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์ บริการจดทะเบียน อย. สินค้าของคุณเพื่อให้สินค้าจัดจำหน่ายได้ทันที

ตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์สบู่