คิดค้นและวิจัยสูตรใหม่

บริษัท เอ็มไอเอ็ม คอสแล็บ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริการคิดค้นและวิจัยสูตรใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐาน GMP Asean Cosmetic, ISO9001:2015, ISO14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และควบคุมการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์เคมี ที่มีประสบการณ์ตรงสายงานกว่า 20ปี